Thành phố Las Vegas nằm trong tiểu bang Nevada có biên giới giáp với tiểu bang California. Đây là địa điểm du lịch thu hút hàng …